ภาสกร ญาณสุธี.

ค้ำประกัน / หลักกฎหมายค้ำประกัน ภาสกร ญาณสุธี. - กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2550. - 205 หน้า.

9789744473363


ค้ำประกัน -- ไทย.

KPT900 / .ภ652

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544