คดียุบพรรค ฉบับชี้ประเด็น. คดียุบพรรคไทยรักไทย ประชาธิปัตย์ - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2550.

9745202320 9745202339


พรรคการเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2488 / .ค28

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544