ไพโรจน์ วายุภาพ.

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป / ไพโรจน์ วายุภาพ. - [กรุงเทพฯ] : Pholsiam Printing and Pub., 2550. - 2 เล่ม.

9748003795 (ล. 1) 9748003809 (ล. 2)


วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.

KPT1710 / .พ939

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544