ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.

เครื่องมือการจัดการ = Management tools / Management tools ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. - กรุงเทพฯ : รัตนไตร, 2550. - 19, 277 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742317447


สัมฤทธิผลขององค์การ.
การจัดการ.

HD58.9 / .ท63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544