คมสรร ภัทรอธิคม.

การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจขายเครื่องมือโรงงานทางอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษา : นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / โดย คมสรร ภัทรอธิคม. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 10, 155 แผ่น : ภาพประกอบ. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

งานวิจัยเฉพาะเรื่อง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)


การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
การขาย -- เครื่องมือ.

HF5548.325.ท9 / ค454

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544