ประมวลกฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย / คณะบรรณาธิการ สมชาย พฤฒิกัลป์ ... [และคนอื่นๆ] ; รวบรวมข้อมูลและออกแบบรูปเล่ม สมชาย พิณนุวัตร, วิเชียร คำชุม. - กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2550. - 764 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9789742611231


เครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2676 / .ป464

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544