โคลงโลกนิติ / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร ; ผู้จัดทำเนื้อหาเพิ่มเติม ทรงสรรค์ นิลกำแหง ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ บุษบา ประภาสพงศ์, อุทัย ไชยกลาง. - กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543. - 383 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดวรรณกรรมภาษิตและคำสอน .

9742688206


คำคมไทย.
สุภาษิตและคำพังเพยไทย.

PN6095.ล9 / ด679

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544