เรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้น Korean for beginner. [วีดิทัศน์] = Korean for beginner - กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด, 2550. - 4 ซีดี-รอมใน 1 ตลับ : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว + คู่มือ 1 เล่ม.

คู่มือ เรียบเรียงเนื้อหาโดย Ong Ji-in, อมรา วันดี.


ภาษาเกาหลี -- บทสนทนาและวลี.
ภาษาเกาหลี -- แบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ -- ภาษาไทย.
ภาษาเกาหลี -- วัสดุวีดิทัศน์สำหรับผู้พูดภาษาไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544