กรุงเทพมหานครกับงานด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง บรรณาธิการ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักสิ่งแวดล้อม, 2550. - 78 หน้า : ภาพสีประกอบ.


กรุงเทพมหานคร.


การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ไทย -- กรุงเทพฯ

JS7153.9.ก4 / ก525

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544