ทวียศ บิลมาศ, 2522-

การสร้างคุณค่าในงานรักษาความปลอดภัย = Value creation in security guard work / Value creation in security guard work โดย ทวียศ บิลมาศ. - [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 9, 116 แผ่น : ภาพประกอบ.

สารนิพนธ์ พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต.


การบริหารงานบุคคล.
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- ไทย -- กรุงเทพฯ
ความพอใจในการทำงาน -- ไทย -- กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย -- ไทย -- กรุงเทพฯ

HF5549 / .ท435

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544