วรรณวดี พูลพอกสิน, 2516-

ขุมทรัพย์สุขภาพ : สำหรับผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับขยะ / วรรณวดี พูลพอกสิน. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2550. - 35 หน้า : ภาพสีประกอบ.


คนเก็บขยะขาย -- สุขภาพและอนามัย -- ไทย.
การส่งเสริมสุขภาพ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544