ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-

คำอธิบายพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 / พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ไผทชิต เอกจริยกร. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 7, 272 หน้า : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9789744662491


การขนส่งระบบตู้สินค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การขนส่ง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3480.5 / .ผ932

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544