ธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์. - [กรุงเทพฯ] : ปาปิรุส พับลิเคชั่น, 2550. - 113 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

ธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ : ธรรมกถา ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) -- หลากหลายชีวิต หลากบทบาท ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์.

9789748218700


พูนศุข พนมยงค์, ท่านผู้หญิง, 2455-2550.
พูนศุข พนมยงค์, ท่านผู้หญิง, 2455-2550- --จริยธรรม.
พนมยงค์ (นาม)
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481- --เทศนา.


ความดี (พุทธศาสนา) -- เทศนา.

BQ4415 / .ธ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544