กนก วงษ์ตระหง่าน, 2495-

แนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ; กนก วงษ์ตระหง่าน หัวหน้าโครงการ ; ม.ล.เอื้อมสุขย์ กิติยากร ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย. - [กรุงเทพฯ] : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2550. - 263 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ, แผนที่. 1 ซีดี-รอม : สีและขาว-ดำ ; 4 3/4 นิ้ว.

9789749565926


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.


การป้องกันอุทกภัย -- ไทย -- กรุงเทพฯ
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- ไทย -- กรุงเทพฯ
จราจรในเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การวางแผน.
การพัฒนาชุมชนเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ

DS570.3.ภ7 / ก32

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544