จิระประวัติ แบบประเสริฐ.

ทุ่มทับ จับหัก จับกุม ตรวจค้น / จิระประวัติ แบบประเสริฐ. - กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2550] - 216 หน้า : ภาพประกอบ.

9789749898031


การจับกุม -- ไทย.
การควบคุมตัวบุคคล -- ไทย.
มวยไทย.

KPT4650 / .จ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544