กรรณิการ์ อัศวดรเดชา.

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ = Persuasive communication / Persuasive communication กรรณิการ์ อัศวดรเดชา. - กรุงเทพฯ : ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. - vii, 222 หน้า : ภาพประกอบ.

9749990196


การจูงใจ (จิตวิทยา)
การจูงใจ (ศิลปะการใช้ถ้อยคำ)
การสื่อสาร.

BF637.จ7 / ก443

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544