บุญกลม ดงบังสถาน.

วิกฤตโทรคมนาคม : ธุรกิจแสนล้าน--ใครได้ประโยชน์ / รวบรวม[และเรียบเรียง]โดย บุญกรม ดงบังสถาน. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บริษัท ฐานรวมห่อ จำกัด, 2550. - 155 หน้า : ภาพประกอบ.

9789747694598


โทรคมนาคม -- ไทย.
โทรศัพท์ -- ไทย.

HE8390.55 / .บ72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544