ตลาดนัดศิลปะ / Art market บรรณาธิการ วิมลลักษณ์ ชูชาติ, บุญสืบ ขลิบเพ็ง = Art market / editors, Wimolluck Choochart, Boonsuep Klippeng. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2549 [2006] - 180 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


ศิลปะ -- ไทย -- นิทรรศการ.
ศิลปะ -- การตลาด.
Arts -- Thailand -- Exhibitions.
Arts -- Marketing.

NX430.ท9 / ต46 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544