เกษตรกรรมเชิงระบบ : เกษตรกับสิ่งแวดล้อม / ชนวน รัตนวราหะ บรรณาธิการ. - [กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2536. - 325 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9747623021


เกษตรกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม.
นิเวศวิทยาเกษตร.

S589.7 / .ก753

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544