เก้าบทวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์ / เดอะอิพอคไทมส์. - [ม.ป.ท.] : เดอะนิวส์เพเพอร์, 2550. - 377 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: บทบรรณาธิการในต้าจี้หยวน ฉบับพิมพ์ภาษาจีนของเดอะอิพอคไทมส์.

9789748218311


พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน.


ลัทธิคอมมิวนิสต์ -- จีน.
สังคมนิยม -- จีน.

จีนศึกษา

HX418.5 / .ก734

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544