พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

สังฆาธิปไตย : ระบอบการปกครองสงฆ์ / พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม). - พะเยา : หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2550. - 97 หน้า : ภาพประกอบ.

9789747350845


พุทธศาสนา -- การปกครอง.
พระในพุทธศาสนา.
พุทธศาสนากับการเมือง.

BQ5155 / .พ465

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544