พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2550. - 32 หน้า.


บริการทางการแพทย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กฎหมายสาธารณสุข -- ไทย.

KPT3075.ก31255ก4 / 2550ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544