สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ.

หลักการพัฒนาเศรษฐกิจ = Principles of economic development / Principles of economic development สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. - 322 หน้า : ภาพประกอบ.

9741330162


การพัฒนาเศรษฐกิจ
นโยบายเศรษฐกิจ


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.

HD75 / .ส732 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544