ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2484-2555.

ลูกชาวบ้าน : ความเรียงที่แม่ไม่เคยได้อ่าน / ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. - กรุงเทพฯ : ขอคิดด้วยฅน, 2549. - 138 หน้า : ภาพประกอบ.

9748513769

PL4209.พ93 / ล72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544