นวพร เรืองสกุล, 2487-

เศรษฐศาสตร์ชานเรือน. ชุดเศรษฐศาสตร์มีคำตอบ / เศรษฐศาสตร์มีคำตอบ นวพร เรืองสกุล. - กรุงเทพฯ : Knowledge Plus, 2549. - [192] หน้า : ภาพประกอบ.

9749486374


เศรษฐศาสตร์ -- งานเขียนสำหรับคนทั่วไป.

HB180 / .น525

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544