วิทยากร เชียงกูล, 2489-

ก้าวข้ามระบอบทักษิณสู่เส้นทางปฏิรูปการเมือง-เศรษฐกิจ / สู่เส้นทางปฏิรูปการเมือง-เศรษฐกิจ วิทยากร เชียงกูล. - กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550. - 117 หน้า : ภาพประกอบ.

9789748003900


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

HC445 / .ว67772

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544