จารุณี จันทร์ลอยนภา.

มุสลิมก็มีหัวใจ / จารุณี จันทร์ลอยนภา, พรอนงค์ ภาพชะนะ, เอื้อมพร วงศ์จันทร์. - กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็นดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย จำกัด, 2549. - 182 หน้า : ภาพประกอบ.

9749969421


ศาสนาอิสลาม.
มุสลิม.

BP163 / .จ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544