พรเพ็ญ ศรีเจริญสุขสันติ.

สื่อบนแผ่นฟิล์ม "ภาพยนตร์โฆษณาและสไลด์มัลติ-วิชั่น". - กรุงเทพฯ, สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. - 45 หน้า.

"สารนิพนธ์วารสารศาสตร์บัณฑิต"


ภาพยนตร์โฆษณา.
ภาพนิ่ง (การถ่ายภาพ)

HF5844 / .พ45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544