สุรัตน์ โหราชัยกุล.

ยุทธศาสตร์แนวใหม่ทางการค้าของสหภาพยุโรป : ผลกระทบต่อประเทศไทย : เสวนาอาศรมความคิด "Europe Talk Forum" ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 / โดย สุรัตน์ โหราชัยกุล, นิธินันท์ วิศเวศวร. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. - 24 แผ่น. - เอกสารนำเสนอ ; 2547/1 . - เอกสารนำเสนอ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ยุโรปศึกษา) ; 2547/1. .


กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป -- การค้า.
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป -- การค้า -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544