วงศ์วชิร โอวรารินทร์.

กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ : ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / วงศ์วชิร โอวรารินทร์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. - 138 หน้า.

9789742885458


ค้ำประกัน -- ไทย.
จำนอง -- ไทย.
จำนำ (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT900 / .ว25

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544