กฎหมายคอมพิวเตอร์ / สูตรไพศาล. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550. - 148 หน้า : ภาพประกอบ.

9789745202979


คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT80.ค53 / ก245

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544