จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

หลักและทฤษฎีการสอบสวน = Principle and theory of inquiry / Principle and theory of inquiry พันตำรวจเอก จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช. - พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขเพิ่มเติม). - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2550. - 287 หน้า : ภาพประกอบ.

9789749453193


การสืบสวนอาชญากรรม -- ไทย.
พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.
คำพิพากษาศาล (ย่อ) -- ไทย.

KPT4636 / .จ624 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544