รวมบทความและข้อเสนอประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ. - นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2550. - 84 หน้า. - เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 38 . - เอกสารวิชาการ (สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) ; ลำดับที่ 38. .


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ร543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544