ลอย ชุนพงษ์ทอง.

ปฏิทินไทยเชิงดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ / ลอย ชุนพงษ์ทอง. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. - 277 หน้า : ภาพประกอบ.

9789747444247


ปฏิทินโหราศาสตร์.
ปฏิทิน -- ไทย.

CE91 / .ล54

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544