สรุปการบรรยายพิเศษองค์ความรู้ในวงงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / ผู้เรียบเรียง วัชรา ไชยสาร ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550. - 286 หน้า : ภาพประกอบ.

บทบาทสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะ /ประเวศ วะสี. -- การประสานความร่วมมือระหว่างวุฒิสภาและสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / สุชน ชาลีเครือ. -- แนวโน้มเศรษฐกิจและกลยุทธ์ในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ / หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล.

9789748072111


สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

KPT2524 / .ส47

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544