ธีรยุทธ บุญมี, 2493-

ความคิดสองทศวรรษ / ธีรยุทธ บุญมี. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2550. - 360 หน้า. - ชุดการเมือง .

9789740200307


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2530-2550.

JQ1745 / .ธ638

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544