กมลทิพย์ คติการ, 2496-

รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 : สำรวจภายใต้โครงการนำร่อง ปี พ.ศ. 2549 / กมลทิพย์ คติการ หัวหน้าโครงการ ; จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, อาภาศิริ สุวรรณานนท์ นักวิจัย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2550. - 20, 185 หน้า : ภาพประกอบ. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.


อาชญากรรม -- ไทย -- กรุงเทพฯ

HV7100.55.ฮ8ก4 / ก44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544