รายงานประจำปี / บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน). - กรุงเทพฯ : บริษัท, 2548- - เล่ม : ภาพประกอบ. ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2547-

ซีดี-รอม มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


บริษัทกสท โทรคมนาคม--วารสาร.

HE7240.55 / .ก135

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544