กรณีการก่อสร้างถนนรอบสนามบินบุรีรัมย์ : รายงานผลการสอบสวน / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา. - [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2547. - 2, 5, 155 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.


กรมการขนส่งทางอากาศ--การทุจริต.


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- บุรีรัมย์.
ท่าอากาศยาน -- ถนนทางเข้าออก -- ไทย -- บุรีรัมย์.

JQ1745.ก55ฉ5 / ก435

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544