สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-

ข้อสังเกตทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 / ข้อสังเกตทางกฎหมายเกี่ยวกับพ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ สุพิศ ปราณีตพลกรัง. - (พิมพ์ครั้งที่ 2), [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท อฑตยา มิเล็นเนียม จำกัด, 2550. - 213 หน้า.

9789747747362


ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย.

KPT4720 / .ส73 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544