เคฟ, ซูซาน, ค.ศ. 1949-

เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคใน 1 สัปดาห์ = Consumer behaviour in a week / Consumer behaviour in a week โดย Susan Cave ; [แปลและ]เรียบเรียงโดย ภูริทัต ทองปรีชา. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2550. - 147 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742125882


พฤติกรรมผู้บริโภค.

HF5415.32 / .ค742

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544