จุมพต สายสุนทร.

กฎหมายระหว่างประเทศ = Public international law / Public international law จุมพต สายสุนทร. - พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550-2552. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

9789742885793 (ล. 1) 9789742887353 (ล. 2)


กฎหมายระหว่างประเทศ.

JX3695 / .จ72 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544