คณิต ณ นคร, 2480-

หักดิบกฎหมาย / คณิต ณ นคร. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. - 175 หน้า.

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: การใช้กฎหมายที่ขัดต่อกฎหมาย. รวมฉบับพิมพ์ซ้ำ 2552.

9789742885779


ความผิดพลาดทางตุลาการ -- ไทย.
การบริหารงานยุติธรรม -- แง่ศีลธรรมจรรยา -- ไทย.
จรรยาบรรณของตุลาการ -- ไทย.

KPT4753 / .ค363

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544