หนังสือที่ระลึกพิธีรับมอบและเปิดป้ายอาคารที่ว่าการอำเภอคำม่วงหลังใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 / คณะทำงาน สุนทรา หันชัยศรี ... [และคนอื่น ๆ]. - กาฬสินธุ์ : ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง, 2550. - 142 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)


การบริหารส่วนอำเภอ -- ไทย -- กาฬสินธุ์.
พระในพุทธศาสนา -- ไทย -- ชีวประวัติ.


คำม่วง (กาฬสินธุ์)
คำม่วง (กาฬสินธุ์) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

JS7153.9.ก6 / ห362

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544