สาคิตณ์ จันทโนทก.

การตรวจสอบและควบคุมภายใน (Internal auditing and controlling) โดย สาคิตณ์ จันทโนทก และ กวี วงศ์พุฒ. - กรุงเทพฯ, บริษัท นวกวก จำกัด, 2527. - 217 หน้า. ภาพประกอบ.


การตรวจสอบภายใน.

HF5668.25 / .ส6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544