นภดล มีสมสิบ, 2495-

ลาก่อนหินร่องกล้า / ทนทาน ลูกหลานไทย. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550 [2007] - 168 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำจากฉบับพิมพ์เดิม: 2544.


คอมมิวนิสต์ -- ไทย -- เพชรบูรณ์.

HX400.55.พ8 / น43 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544