อารยะ ศรีกัลยาณบุตร.

การออกแบบสิ่งพิมพ์ = [Publication design] / Publication design อารยะ ศรีกัลยาณบุตร. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. - 341 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการเผยแพร่วิชาการ ; ลำดับที่ 3 . - โครงการเผยแพร่วิชาการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชานฤมิตศิลป์) ; ลำดับที่ 3. .

9789747040340


การออกแบบเลขนศิลป์ (ตัวพิมพ์)

Z246 / .อ64

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)