สุรชาติ บำรุงสุข.

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ = The three southern-most provinces / Three southern-most provinces สุรชาติ บำรุงสุข และคณะ. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. - ก, 40 หน้า : ภาพประกอบ. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 16 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 16. .


ปัตตานี -- การเมืองและการปกครอง.
ยะลา -- การเมืองและการปกครอง.
นราธิวาส -- การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544