สุรชาติ บำรุงสุข.

การต่อต้านการก่อความไม่สงบ = Counterinsurgency / Counterinsurgency สุรชาติ บำรุงสุข. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. - ก, 40 หน้า. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 19 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 19. .


การปราบปรามการก่อกบฏ.
การก่อความไม่สงบ.
การก่อความไม่สงบ -- ไทย (ภาคใต้)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544