ถกแถลงเรื่องการก่อการร้าย = Debates on terrorism / Debates on terrorism สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. - 41 หน้า. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 20 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 20. .


การก่อการร้าย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544